กรกฎาคม 26, 2019

ภาพบรรยากาศโดยรวมถ่ายโดยบริษัท Huawei อัลบั้มที่ 2

เมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคม […]
กรกฎาคม 26, 2019

ภาพบรรยากาศโดยรวมถ่ายโดยบริษัท Huawei อัลบั้มที่ 1

เมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคม […]
กรกฎาคม 12, 2019

พิธีปิด

พิธีปิด การประชุมสัมมนาเคร […]
กรกฎาคม 12, 2019

ภาพบรรยากาศการบรรยาย เรื่อง The Power of Big Data , Open Sourceในยุคของ AI , Big Dataและ IOT โดย นายกิตติรักษ์ ม่วงมิ่งสุข นายกสมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส (ห้อง Lord 1)

  ภาพบรรยากาศการบรรยา […]
กรกฎาคม 12, 2019

ภาพบรรยากาศการบรรยาย กลุ่ม 2 การให้บริการห้องสมุดสมัยใหม่ แนวโน้มในปัจจุบันและความท้าทายในอนาคต

  ภาพบรรยากาศการบรรยา […]
กรกฎาคม 12, 2019

ภาพบรรยากาศการบรรยาย กลุ่ม 2 ยุทธศาสตร์การบริหารและการให้บริการเครือข่ายของมหาวิทยาลัยในยุค Thailland 4.0

  ภาพบรรยากาศกลุ่ม 2 […]